O nás

Historie

Společnost ILV GmbH byla založena v roce 1995 Dipl.-Ing. Milošem Fürstem, který se tak rozhodl využít své dlouholeté zkušenosti v oblasti elektronické výroby.

Zpočátku společnost zajišťovala dodávky neosazených desek plošných spojů. Postupem času se však obchodní činnost rozšířila i o nabídku osazování těchto desek.

Výroba desek plošných spojů (DPS) byla založena v roce 2000 ve spolupráci s některými českými partnery.

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu zakázek dospěla společnost ILV GmbH k rozhodnutí o výstavbě vlastního výrobního závodu.

V roce 2001 byla tedy založena dceřiná společnost ILV s.r.o.

Výrobní program společnosti, který se specializoval především na výrobu elektroniky, byl rozšířen jednak o vývojovou činnost v této oblasti a dále pak o montáž a ladění VF anténních filtrů.

V roce 2002 se výroba přestěhovala do nově zrekonstruované výrobní budovy v Příchovicích u Přeštic.

V současné době disponuje společnost zázemím pro více než 75 zaměstnanců.

Společnost se zapsala do podvědomí zákazníků nejen díky vysoké kvalitě výrobního procesu, ale i díky dobrým výsledkům dosavadních vývojových úkolů, proto bylo možné zaznamenat trvalý nárůst zakázek na vývojové práce.

Z tohoto důvodu byla v roce 2005 zahájena výstavba vlastního vývojového centra přímo v areálu společnosti ILV s.r.o., které bylo dokončeno a zprovozněno v roce 2006. V tomto centru dostali naši inženýři dostatek prostoru k plnění svých úkolů.

V roce 2007 se mateřská společnost ILV GmbH přestěhovala do nové provozní budovy. Tato budova, která se nachází v průmyslové oblasti Spörerau, poblíž Mnichova – metropole Bavorska, představuje moderní logistické centrum přímo u sjezdu z dálnice A92. Prostory tohoto centra o rozloze téměř 600 m2 umožňují lépe koordinovat nákup materiálu a ještě pružněji řídit a zásobovat naši výrobu. Dále zajišťujeme skladování Vašich výrobků s možností předzásobení a tím jejich dodání ve velice krátkých termínech.

Naše společnost stále více nabízí prodej neosazených desek s plošnými spoji. Díky naším dlouholetým vztahům a kontaktům s kompetentními dodavateli desek plošných spojů můžeme nabídnout jakoukoliv variantu za velmi zajímavých podmínek.

Z výše uvedeného je patrné, že společnost je schopna vyhovět přáním zákazníků ve všech oblastech. Nabízíme zákazníkům komplexní servis a zároveň tak naplňujeme svou strategii, která je obsažena v našem sloganu: KOMPLETNÍ ELEKTRONIKA Z JEDNÉ RUKY.