O nás

ISO / Certifikáty

Společnosti ILV s.r.o. má již od roku 2002 zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle normy ISO 9001. Od roku 2004 má zaveden a certifikován systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001 a od roku 2015 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001.

       Soupis pravidel

Soupis pravidel

      Politika integrovaného systému

Politika

       ČSN EN ISO 9001:2016

     ČSN EN ISO 14001:2016

     ČSN OHSAS 18001:2008